Perfil de usuario/a

Susana Seegmiller

Resumen biográfico

Để chơi tốt bộ môn piano trước tiên các bạn phải tìm hiểu thật kỹ về nó trước khi dùng. Về hai loại đờn piano cơ và piano điện có sự khác biệt rất lớn về cấu trúc. cấu tạo đàn piano cơ thì thường gồm bao gồm những bộ phận chính như bộ máy cơ, bảng cộng hưởng, bàn phím, pedal và các thiết kế phụ trợ. Còn cấu tạo piano điện tử sẽ có các bộ phận như công nghệ âm thanh, loa tích hợp, các hiệu ứng tích hợp, thiết kế bàn phím.

giá của piano