Perfil de usuario/a

Cuomo Nurse

Resumen biográfico

Warsztat Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat w charakterze następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która operuje aktywnie w swojej filii. Od samego początku własnej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych dzięki szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rurek i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w męczących warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

kompleksowe