Perfil de usuario/a

Johnette Krieger

Resumen biográfico

Du lịch tạo đà cho thị trường địa ốc cách tân và phát triển .Theo thống kê của ngành du lịch, lượng khách đến Quy Nhơn, Bình Định những năm vừa mới đây luôn đạt mức tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình 17% của vùng Duyên hải Nam trung bộ và 15% của cả nước. Theo số liệu của Sở Du lịch tỉnh Bình Định, 9 tháng đầu năm 2018, ngành Du lịch Bình Định đón được trên 3,45 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu thuần trong ngành Du lịch Bình Định ước gần 2.481 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2016. www.nhonhoicity.com

Ban du an Nhon Hoi City Quy Nhon